Указател

Кабинет № 7

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Димитровград

Кабинет № 4

Районен съдия

Кабинет № 5

Районен съдия

Кабинет № 8

Районен съдия

Кабинет № 9

Районен съдия

Кабинет № 10

Районен съдия

Стая № 12

Главен счетоводител

Стая № 13

Административен секретар

Стая № 14

Съдебни секретари

Стая № 15

Съдебни секретари

Стая № 16

Съдебно-изпълнителна служба

Кабинет № 17

Държавни съдебни изпълнители

Стая № 18

Бюро съдимост

Стая № 20

Регистратура и Архив

Стая № 21

Гражданско и Наказателно деловодство

Агенция по вписванията

намира се на ет.3, на входа от западната страна.