Контакти

  Справки по делата се дават на телефон 0391/667 63 

Адрес:

Димитровград, п.к. 6400бул. Г. С. Раковски № 13

Електронна поща:

contacts@rs-dimitrovgrad.com – Административен секретар
accountant@rs-dimitrovgrad.com – Гл.счетоводител

sis@rs-dimitrovgrad.com – Съдебно изпълнителна служба

Телефони:

Председател

тел.0391/ 669 52

Административен секретар

тел.0391/ 669 30

Главен счетоводител

тел. 0391/ 664 94

Служба регистратура и архив

тел./факс 0391/ 667 63

Служба Бюро „Съдимост“

тел.0391/ 637 41

Деловодство

тел. 0878 50 78 68

Съдебно-изп. служба

тел. 0391/ 637 05