За граждани

Уважаеми граждани,

тази секция от сайта е разработена за Ваше улеснение в навигацията на сайта.

Указателятсъдържа информация за конкакт на всички служби и звена на съда и ще Ви ориентира къде (на какъв адрес, етаж трябва да отидете) и на какъв телефон или електронна поща, отговарят служителите на съда.

„Бланки и формуляри“ съдържа образци на документи, които може да изтеглите. Всички документи са в .doc формат.

„Свидетелство за съдимост“ – съдържа информация за необходимите документи за получаване на свидетелство за съдимост от Районен съд – Димитровград, както и какво е необходимо да заявите и получите свидетелство за съдимост по електронен път.

Коя служба ми е необходима цели да направи по-ясна дейността на Районен съд Димитровград и да Ви ориентира, когато по един или друг повод имате работа в съда. Службите на съда са представени с най-типичните услуги, които предоставят на граждани. Представен е детайлен списък с услуги, като информацията е структурирана с оглед най-често задаваните от Вас въпроси и цели да обясни необходимите Ви процедури стъпка по стъпка.

Също така може се запознаете с правилата в съда и в съдебно заседание, както и какво е необходимо да знаете като свидетел по дело. Информация за банковите сметки на Районен съд Димитровград и с  „ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО“