Отчети и доклади

2018 година

Отчет за работата на РС – Димитровград за 2018 година

Доклад за прилагането на закона и дейността за 2018 година

2017 година

Отчет за работата на РС – Димитровград за 2017 година

Доклад за прилагането на закона и дейността за 2017 година

2016 година

Отчет за работата на РС – Димитровград за 2016 година

Доклад за прилагането на закона и дейността за 2016 година

2015 година

Отчет за работата на РС – Димитровград за 2015 година

Доклад за прилагането на закона и дейносттаза 2015 година

2014 година

Отчет за работата на РС – Димитровград за 2014 година

Справка за дейността на съдиите от РС – Димитровград за 2014година

Отчет по гражданските дела на РС – Димитровград за 2014 година

Отчет по наказателни дела на Рс – Димитровград за 2014 година

Доклад за прилагането на закона и дейносттаза 2014 година

2013 година

Отчет за работата на РС – Димитровград за 2013 година

Справка за дейността на съдиите от РС – Димитровград за 2013година

Отчет по гражданските дела на РС – Димитровград за 2013 година

Отчет по наказателни дела на Рс – Димитровград за 2013 година

Доклад за прилагането на закона и дейносттаза 2013 година