Съдийски състав

Председател: Иван Маринов
Приемно време – понеделник от 11.00 до 12.00 ч.

Съдии:
Антоанета Митрушева;

Андрей Андреев;
Петър Петров;
Гергана Стоянова;
Огнян Гълъбов.

Държавни съдебни изпълнители:
Светлана Спасова;

Владимир Владимиров.

Съдия по вписванията:
Мирослав Раев