Банкови сметки

БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД

Обслужваща банка: ОББ АД

Международен банков идентификационен код (BIC) на ОББ е: UBBSBGSF

  1. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, ГЛОБИ, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЪДИМОСТ, РАЗНОСКИ ПО ДЕЛАТА:

IBAN: BG06 UBBS 8888 3137 6977 01

  1. БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВЕЩИ ЛИЦА,ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ГАРАНЦИИ:

IBAN: BG40 UBBS 8888 3337 6977 03

  1. БАНКОВА СМЕТКА НА ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

IBAN: BG40 UBBS 8888 3337 6977 03