Плащане чрез ПОС терминални устройства

Уважаеми граждани,

считано от 18.02.2015 г. в Районен съд –  Димитровград започна събиране на всички видове приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда по граждански, наказателни и изпълнителни дела, по транзитната и набирателната сметки на съда,  чрез картови плащания с ПОС терминални устройства, при които граждани и юридически лица няма да дължат банкови такси и комисионни.
ПОС терминалните устройства, чрез които могат да се извършват плащания по банковите сметки на Районен съд-Димитровград, са инсталирани в Стая № 20- Служба „Регистратура“, етаж първи, Съдебна палата.
Разплащанията се осъществяват чрез карти VISA, Visa Electron, V PAY MasterCard, Maestro и Борика.