Съдебен район

Списък на населените места, включени в района на Районен съд – Димитровград

Гр. Димитровград,гр. Меричлери,с. Бодрово,с. Брод,с. Бряст,с. Великан,с. Върбица,с. Голямо Асеново,с. Горски извор,с. Длъгнево,с. Добрич,с. Долно Белево,с. Здравец,с. Злато поле,с. Каснаково,с. Крепост,с. Крум,с. Малко Асеново,с. Радиево,с. Райново,с. Светлина,с. Скобелево,с. Сталево,с. Странско,с. Черногорово,с. Ябълково.

 

sydeben rajon

съдебен район РС-Димитровград