Съдебни заседатели

НАРЕДБА № 1 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Вътрешни правила за организацията на работа на съдебните заседатели при РС – Димитровград

Заявление от съдебен заседател по чл.71, т.4 от ЗСВ;

Списък на съдебните заседатели – РС Димитровград

1 АНГЕЛИНКА ЖЕКОВА ИВАНОВА
2 БИЛЯНА БОРИСОВА БОРИСОВА
3 ВИОЛЕТА ГАНЧЕВА ВАСИЛЕВА
4 ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
5 ДОНКА АТАНАСОВА МИТРИНДЖАКОВА
6 ЕЛЕНКА ГОЧЕВА НИКОЛОВА
7 ЖУЛИЕТА ОГНЯНОВА ДОНЧЕВА
8 КРАСИМИРА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
9 ЛИНА КОСТАДИНОВА БОЯДЖИЕВА
10 МАРИАНА ИВАНОВА КАЗАКОВА
11 МАРИЯ АТАНАСОВА ПРОЙКОВА
12 МИЛКО ПАСКОВ МИЛКОВ
13 МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
14 НИКОЛИНА ЖЕКОВА ВЪЛЕВА
15 ПОЛИНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
16 СВЕТЛА ЙОРДАНОВА ВЪЛЧЕВА
17 СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА
18 СТЕФЧО ИВАНОВ КЪРЧЕВ
19 ТАНКА ЖЕКОВА ХРИСТОЗОВА
20 ТАНЯ СЛАВОВА РАДЕВА