Районен Съд Димитровград

Съдебни актове – архив

Архив на постановените съдебни актове съгласно чл.64 от ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Справки за дела

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Вие може да откриете търсените от Вас постановени съдебни актове, ако те отговарят на условията за публикуване съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 31.07.2008 г. и на основание чл.64 от Закона за съдебната власт при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

Интернет порталът за публикуване на съдебните актове (ЦУБИБСА) предоставя възможност за справки с актовете, постановени от всеки отделен съд, като делата са групирани по определени показатели с възможност за разширено търсене по различни критерии. Информацията за съдебните актове е достъпна в Интернет незабавно след нейното създаване и потвърждение.

Посетете  сайта на  ЦУБИПСА (централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове) и направете справка за делата като посочете вид дело; година и № на дело на  Районен съд – Димитровград и натиснете бутона „ТЪРСИ“ !

постановени съдебни акрове

Централен web базиран интерфейс за публикуване на постановените съдебни актове