Районен Съд Димитровград

конкурс

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „съдебен секретар“

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен секретар“ Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед № РД-13-220/13.10.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”, при условията на чл.67, ал.1 вр. чл.68, ал.1, вр. чл.70, ал.1…

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „съдебен деловодител”

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен деловодител“ Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед № 215 /07.10.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Съдебен деловодител”, при условията на чл.67, ал.1, вр. чл.68, ал.1, вр. чл.70,…

С П И С Ъ К на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността “Административен секретар“

Списък на кандидатите, допуснати до конкурс за длъжността “Административен секретар“ С П И С Ъ К На кандидатите, допуснати до конкурс за  длъжността “Административен секретар“, обявен със Заповед № РД-13-73/18.04.2016 г. на Административен ръководител – Председател на Районен съд –…

С П И С Ъ К на кандидатите, недопуснати до конкурс за длъжността “Административен секретар“

Списък на кандидатите, НЕдопуснати до конкурс за длъжността “Административен секретар“ С П И С Ъ К   На кандидатите, недопуснати до конкурс за длъжността  “Административен секретар“, обявен със Заповед № РД-13-73/18.04.2016 г. на административен ръководител – Председател на Районен съд…