Районен Съд Димитровград

банкови карти

Плащане чрез ПОС терминални устройства

Уважаеми граждани, считано от 18.02.2015 г. в Районен съд –  Димитровград започна събиране на всички видове приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда по граждански, наказателни и изпълнителни дела, по транзитната и набирателната сметки на съда,  чрез картови…