Регистър декларации

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите на Районен съд-Димитровград

Дата Вх.№ от общия регистър на РС-Димитровград Вид на декларацията Част I-ва и/или II-ра Три имена на декларатора
1 01.06.2018г. 6964 встъпителна І и ІІ А.В.К.
2 05.06.2018г. 7033 встъпителна  ІІ З.С.Г.
3 05.06.2018г. 7034 встъпителна І и ІІ Т.Г.Д.
4 05.06.2018г. 7035 встъпителна І и ІІ Д.М.П.
5 05.06.2018г. 7053 встъпителна І и ІІ А.А.Г.
6 05.06.2018г. 7070 встъпителна  ІІ Е.К.К.
7 05.06.2018г. 7071 встъпителна І и ІІ М.Г.Г.
8 06.06.2018г. 7096 встъпителна І и ІІ Т.Й.Р.
9 06.06.2018г. 7097 встъпителна  ІІ В.И.Г.
10 06.06.2018г. 7100 встъпителна І и ІІ П.В.Н.
11 06.06.2018г. 7101 встъпителна І и ІІ Д.А.И.
12 06.06.2018г. 7102 встъпителна І и ІІ Ж.С.Ж.
13 06.06.2018г. 7103 встъпителна І и ІІ Д.Д.Т.
14 06.06.2018г. 7018 встъпителна І и ІІ Д.А.Я.
15 07.06.2018г. 7185 встъпителна І и ІІ Д.Я.Я.
16 07.06.2018г. 7187 встъпителна І и ІІ С.И.Д.
17 07.06.2018г. 7216 встъпителна І и ІІ Е.К.Г.
18 08.06.2018г. 7249 встъпителна І и ІІ Т.И.З.
19 08.06.2018г. 7250 встъпителна І и ІІ В.Т.Д.
20 08.06.2018г. 7267 встъпителна І З.С.Г.
21 08.06.2018г. 7136 встъпителна І и ІІ А.Ж.С.
22 08.06.2018г. 7286 встъпителна І Е.К.К.
23 08.06.2018г. 7290 встъпителна І В.И.Г.
24 19.07.2018г. 9074 встъпителна І и ІІ Т.П.Г.
25 09,10,2018 11785 напускане І и ІІ Т.П.Г
26 21.12.2018 15057 напускане II Ж.С.Ж
27 28,12,2018 15147 встъпителна I С.И.Н
28 28.12.2018 15148 встъпителна II С.И.Н
29 12.04.2019 г. 4428 годишна І Д.М.П
30 12.04.2019 г. 4429 годишна  ІІ Д.М.П
31 15.04.2019 г. 4430 годишна І А.В.К
32 15.04.2019 г. 4431 годишна ІІ А.В.К
33 23.04.2019 г. 4843 годишна І М.Г.Г
34 23.04.2019 г. 4844 годишна ІІ М.Г.Г
35 23.04.2019 г. 4845 годишна І З.С.Г
36 23.04.2019 г. 4846 годишна  ІІ З.С.Г
37 23.04.2019 г. 4884 годишна І Т.Г.Д
38 23.04.2019 г. 4887 годишна І В.И.Г
39 23.04.2019 г. 4888 годишна ІІ В.И.Г
40 24.04.2019 г. 4922 годишна І Е.К.К
41 24.04.2019 г. 4924 годишна ІІ Е.К.К
42 25.04.2019 г. 4932 годишна І Д.Я.Я
43 25.04.2019 г. 4933 годишна ІІ Д.Я.Я
44 25.04.2019 г. 4936 годишна ІІ Т.Г.Д
45 25.04.2019 г. 4998 годишна І и ІІ Д.А.И
46 25.04.2019 г. 4999 годишна І С.И.Д
47 25.04.2019 г. 5000 годишна І и ІІ Т.И.З
48 07.05.2019 г. 5196 годишна І Д.А.Я
49 07.05.2019 г. 5197 годишна ІІ Д.А.Я
50 07.05.2019 г. 5198 годишна І и ІІ Т.И.Р
51 08.05.2019 г. 5203 годишна І и ІІ П.В.Н.
52 09.05.2019 г. 5259 годишна І и ІІ С.И.Н
53 09.05.2019 г. 5260 годишна І А.А.Г
54 09.05.2019 г. 5307 годишна І и ІІ Д.Д.Т
55 13.05.2019 г. 5388 годишна І и ІІ Е.К.Г
56 13.05.2019 г. 5390 годишна ІІ А.А.Г
57 13.05.2019 г. 5391 годишна І и ІІ А.Ж.С
58 14.05.2019 г. 5481 годишна І и ІІ В.Т.Д
59 14.05.2019 г. 5482 годишна ІІ С.И.Д