Районен Съд Димитровград

Декларации за имущество и интереси от служителите

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените декларации за имущество и интереси от служителите
на Районен съд-Димитровград
Дата Вх.№ от общия регистър на Районен съд-Димитровград Вид на декларацията Част I-ва и/или II-ра Три имена

на

декларатора

1 01.06.2018г. 6964 встъпителна І и ІІ А.В.К.
2 05.06.2018г. 7033 встъпителна  ІІ З.С.Г.
3 05.06.2018г. 7034 встъпителна І и ІІ Т.Г.Д.
4 05.06.2018г. 7035 встъпителна І и ІІ Д.М.П.
5 05.06.2018г. 7053 встъпителна І и ІІ А.А.Г.
6 05.06.2018г. 7070 встъпителна  ІІ Е.К.К.
7 05.06.2018г. 7071 встъпителна І и ІІ М.Г.Г.
8 06.06.2018г. 7096 встъпителна І и ІІ Т.Й.Р.
9 06.06.2018г. 7097 встъпителна  ІІ В.И.Г.
10 06.06.2018г. 7100 встъпителна І и ІІ П.В.Н.
11 06.06.2018г. 7101 встъпителна І и ІІ Д.А.И.
12 06.06.2018г. 7102 встъпителна І и ІІ Ж.С.Ж.
13 06.06.2018г. 7103 встъпителна І и ІІ Д.Д.Т.
14 06.06.2018г. 7018 встъпителна І и ІІ Д.А.Я.
15 07.06.2018г. 7185 встъпителна І и ІІ Д.Я.Я.
16 07.06.2018г. 7187 встъпителна І и ІІ С.И.Д.
17 07.06.2018г. 7216 встъпителна І и ІІ Е.К.Г.
18 08.06.2018г. 7249 встъпителна І и ІІ Т.И.З.
19 08.06.2018г. 7250 встъпителна І и ІІ В.Т.Д.
20 08.06.2018г. 7267 встъпителна І З.С.Г.
21 08.06.2018г. 7136 встъпителна І и ІІ А.Ж.С.
22 08.06.2018г. 7286 встъпителна І Е.К.К.
23 08.06.2018г. 7290 встъпителна І В.И.Г.
24 19.07.2018г. 9074 встъпителна І и ІІ Т.П.Г.
25 09,10,2018 11785 напускане І и ІІ Т.П.Г
26 21.12.2018 15057 напускане II ЖСЖ
27 28,12,2018 15147 встъпителна I СИН
28 28,12,2018 15148 встъпителна II СИН