Районен Съд Димитровград

Персонализирано търсене чрез Google

my site

За търсене използваме персонализираната търсачка на Google, която е настроена да търси информация в публикуваните на сайта документи. Форматите в които може да се търси информация са текстови документи, HTML, PDF, XLS файлове.
За да достигнете до конкретната информация , трябва да знаете някои основни правила.
Представяме Ви кратък списък с по-ефективни методи за търсене на Google, благодарение на който ще откриете материалът, който търсите по-бързо и ефективно.

Когато търсим:

„нещо“ или „друго нещо“
Понякога не сме сигурни дали сме запомнили правилно дадена информация , която търсим в Google. Въведете търсените изрази, които издирвате, и ги отделете със символа “|” или пък просто напишете “or”.

Пример: “решение or определение“.

Ако трябва да откриете конкретна тематика (а не онези, включващи специфична фраза), просто добавете символа „~”.

Пример: “молба ~теглене”.

Когато не можем да се сетим някоя ключова дума, фраза или число, с което да допълним търсенето си, можем да прибегнем до мощта на звездичката – “*”,поставете на мястото на фразата, която не се сещате, и ще откриете резултата, който търсите. Например искате да откриете гражданско дело 5620 от 2014г. , но не се сещате кои бяха последните две цифри

Пример: „56*“

Ако не можете да си спомните по-дългата половина на фразата, а не една единствена ключова дума, опитайте да си спомните първите и последните думи , добавяйки „ОКОЛО + (приблизителния брой на липсващите думи)“ между тях. Например търсим „МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ“

Пример:„молба за издаване ОКОЛО(5) акт.“