Обяви

ОБЯВА за КОНКУРС за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР”

Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед № РД-13-73/18.04.2016г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР”, при условията на чл.67, ал.1 от КТ. І. 1. Основни задължения за длъжността: планира, организира и ръководи съдебните служители; отговаря…

Конкурс за длъжността „Призовкар“

Заповед на Председателя на РС-Димитровград за обявяване на конкурс за длъжност призовкар ОБЯВЛЕНИЕ Районен Съд – Димитровград, на основание чл.343, ал.1 от ЗСВ и Заповед №РД-13-234/05.10.2015г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ПРИЗОВКАР”, при условията на чл.67, ал.1 от КТ. І.      …