Районен Съд Димитровград

Новини

Плащане чрез ПОС терминални устройства

Уважаеми граждани, считано от 18.02.2015 г. в Районен съд –  Димитровград започна събиране на всички видове приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда по граждански, наказателни и изпълнителни дела, по транзитната и набирателната сметки на съда,  чрез картови…

Становище на Председателя на Апелативен съд – Пловдив

Становище на Председателя на Апелативен съд – Пловдив по повод публикация в електронното издание на сп. „Правен свят“ от 21.06.2015 г., ведно с пълен Протокол от проведената на 19.06.2015 г. дискусия по предложенията за изменение на ЗСВ, на която присъстват…