Районен Съд Димитровград

Новини

Съдът с нов – стар председател

На 24 юли с нов 5-годишен мандат встъпи официално съдия Иван Маринов, като административен ръководител на Районен съд – Димитровград за него това е втори пореден мандат. Събитието е отразено от медиите: Кандидатът за шеф на съда в Димитровград с…

Плащане чрез ПОС терминални устройства

Уважаеми граждани, считано от 18.02.2015 г. в Районен съд –  Димитровград започна събиране на всички видове приходи и други постъпления, свързани с дейността на съда по граждански, наказателни и изпълнителни дела, по транзитната и набирателната сметки на съда,  чрез картови…