СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че от 01.12.2019 г. Районен съд – Димитровград ще има нов сайт, намиращ се на адрес: https://dimitrovgrad-rs.justice.bg, на който ще се публикува актуалната информация за съда. Сайтът с адрес: http://www.rs-dimitrovgrad.com ще се поддържа до 30.11.2019 г. и няма…