ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ »

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № 254/17.08.2018 г.

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД – ГР. ДИМИТРОВГРАД

СЕ  ОБЯВЯВА КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА

«ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ »- 1 ЩАТНА БРОЙКА

Обява_за_конкурс.pdf